EVN Aspirant Lidmaatschap

Direct naar aanvraagformulier

Waarom aspirant-lid worden van de EVN?

U wilt graag meer te weten komen over het hondenras Eurasier. Grote kans dat u zelfs overweegt om een Eurasier als huisgenoot te willen opnemen. De Eurasier Vereniging Nederland kan u dan van heel veel informatie voorzien, waarmee u kunt bepalen of dit ras een goede match vormt met u, uw wensen en mogelijkheden.

Om deze informatie zorgvuldig te kunnen aanbieden hebben we het Aspirant Lidmaatschap in het leven geroepen: een gratis aankomend lidmaatschap op weg naar het reguliere lidmaatschap van de EVN.

Wilt u het ras Eurasier echt goed leren kennen? En wilt u onderzoeken of een pup van onze hobbyfokkers voor u een prima huisgenoot zal zijn? Wordt gratis aspirant-lid van de EVN! Dien hier een aanvraag in bij onze Pupinfo. We kunnen u dan zo snel en relevant mogelijk voorlichting geven over ons geliefde ras.

Pijlers van het Aspirant Lidmaatschap

Als u aspirant-lid bent, gaat de Pupinfo hard voor u aan de slag: u krijgt een bezoekadres voorgelegd en u wordt uitgenodigd om minstens één EVN-wandeling bij te wonen. Het bezoekadres en de EVN-wandeling zijn de twee pijlers waarop uw kennismaking met de Eurasier wordt gebaseerd. Hiermee bieden we u de mogelijkheid om het ras zorgvuldig te leren kennen. Een Eurasier kan zo’n 12 tot 15 jaar worden of soms zelfs nog ouder. Voor het kiezen van een huisgenoot voor zo’n lange periode is het wat ons betreft essentieel dat u eerlijk de voor- en nadelen van het ras leert kennen. U zult met de informatie uit het bezoek en de wandeling een goede afweging kunnen maken of de Eurasier het ras is, waarvoor uw hart heel lang blijft kloppen.

Wat volgt eventueel na uw Aspirant Lidmaatschap?

Nadat u als aspirant-lid een intensief informatie-traject heeft doorlopen, kunt u besluiten om regulier (tegen betaling van een jaarlijkse contributie) EVN-lid te worden. Als regulier EVN-lid kunt u zich laten toevoegen aan onze wachtlijst en kunt u op termijn in aanmerking komen voor bemiddeling van een pup van één van onze hobbyfokkers. Geduld is wel een schone zaak: er zijn niet zoveel EVN-fokkers en er worden niet zo heel veel EVN-pups per jaar geboren, maar het wachten is het alleszins waard vinden onze leden!

De EVN: een rasvereniging met goede doelen!

Wellicht wordt u net zo enthousiast als onze leden over het ras Eurasier. Overweeg dan om uw EVN Aspirant Lidmaatschap uiteindelijk om te zetten in een regulier lidmaatschap van de EVN. Een rasvereniging kan niet bestaan zonder enthousiaste leden. Maar dan is het wel belangrijk om bewust te zijn van waar een rasvereniging voor staat. Hieronder daarom toch ook nog even de officiële doelen van onze rasvereniging en de manieren waarop ze die doelen wil bereiken. We halen daarom onze statuten erbij:

De Eurasier Vereniging Nederland (EVN) heeft ten doel:

 • de instandhouding en verbetering van het ras Eurasier;
 • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
 • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Eurasiers

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
 • het organiseren van cursussen, examens en wedstrijden op het gebied van het werken met honden;
 • het organiseren van exposities;
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Eurasiers;
 • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • het bijhouden van een register van raszuivere Eurasiers;
 • het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Eurasier-ras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Eurasier-gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
 • het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
 • het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
 • al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer

Hopelijk kunnen we u na uw Aspirant Lidmaatschap verwelkomen als definitief lid van de EVN. Voor nu eerst veel plezier bij uw kennismaking met ons mooie ras als aspirant-lid.