Gedrag & Exterieur keuring

* Deelname aan en een goede beoordeling van deze test maakt onderdeel uit van de foktoelating.

Waarom?

De meeste honden- en zeker Eurasier- worden tegenwoordig eigenlijk alleen gehouden als gezelschapsdier. Terwijl “De maatschappij” steeds minder tolerant ten opzichte van huisdieren wordt, komen er steeds meer bij. Het gevolg daarvan is dat wij steeds meer verwachten van onze lievelingen.

Toen Julius Wipfel begon met de eerste kruisingen zo’n 50 jaar geleden (de wolf-chow), was zijn ideaal een familie- en gezinshond te fokken, iets dat in die tijd, vlak na de 2e wereldoorlog eigenlijk vrij bijzonder was. Honden hadden toen eigenlijk gewoon een functie, bijvoorbeeld waakhond, herdershond, jachthond maar “familie/gezelschapshond”? Nee, dat kende men toen niet…

In de afgelopen 50 jaar hebben Eurasier rasverenigingen en hun fokkers zich steeds bezig gehouden met het zo goed mogelijk, op jonge leeftijd al bekend maken van hun nestje Eurasier pups met de mensenwereld. U als eigenaar heeft daarvan de vruchten kunnen plukken en bent, als het goed is, daar verder gegaan waar de fokker gestopt is.

Angst en Agressie is erfelijk!

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gedrag (naast opvoeding) ook genetisch bepaald wordt: Wat er “genetisch” niet in zit kan er ook niet uitkomen!

Dus, uw lieve sociale Eurasier kan zo zijn geworden door het werk van uw fokker en uw eigen inspanningen, maar beseft u ook dat uw geweldige hond deze eigenschappen alleen maar kan laten zien, als hij/zij er ook de genetische aanleg voor heeft?

De keerzijde is dat dit ook geldt voor de minder gewenste eigenschappen van onze familiehonden, zoals angst en agressie! Ook daar geldt, wat er niet in zit, kan er ook niet uitkomen!

Angstige honden hebben echt geen leuk leven. Schrikken van geluiden, andere mensen, andere honden. Je kunt je afvragen of er überhaupt sprake is van kwaliteit van leven voor zo’n hond. Daarbij is een angstige hond in sommige situaties, bij het ontbreken van een andere uitweg, geneigd om te bijten!!

Maar ook een te zelfverzekerde hond (vaak ook wel “dominant” genoemd) brengt een risico met zich mee en vereist een specifieke omgang met kennis van hondentaal en leiderschap . Als eigenaar heb je ook daar een verantwoordelijkheid.

De toekomst van de Eurasier

Alle (toekomstige) Eurasier eigenaars willen graag een hond met het karakter (en uiterlijk) dat beschreven staat in de rasomschrijving. Daarom is het belangrijk dat we als Eurasier eigenaars en liefhebbers, ons realiseren dat om honden te kunnen (blijven) fokken die qua gedrag aan alle eisen van onze tijd en onze maatschappij kunnen voldoen, we éé moeten weten hoe het met de huidige populatie Eurasier is gesteld.

Dat is dus de reden waarom de EVN een GEK test, met een gedragsparcours organiseert, waarbij we met alledaagse prikkels op het gebied van o.a. geluid & beweging trachten inzicht te krijgen in het gedrag van onze populatie.

Voor de beoordeling wordt een ervaren neutrale gedragskeurmeester uitgenodigd die de bevindingen op een scoreformulier per hond aangeeft . Tevens wordt u als eigenaar gevraagd om het gedrag van uw hond in bepaalde situaties te omschrijven.

Exterieur beoordeling tijdens de GEK test

Voor iedere rashond geldt in principe dat men tracht om naar een ideaalbeeld qua uiterlijk te fokken. Bij de Eurasier is dat de FCI standaard 291. Tijdens de testdag wordt dus ook het uiterlijk van uw hond beoordeeld. Een ervaren Eurasier keurmeester beoordeeld uw hond op de punten die in de standaard zijn genoemd.

Dit is anders dan tijdens een show, de keurmeester neemt uitgebreid de tijd voor uw hond. Goede en misschien iets minder goede kanten komen naar voren en worden op een formulier vermeld.

Deze exterieurkeuring stelt ons in staat meer inzicht in het exterieur van onze Eurasier populatie te krijgen en is voor uw fokker belangrijk bij het zoeken naar een reu voor bijvoorbeeld een volgend nestje.

Als uw hond meedoet met de test, worden er ook foto’s gemaakt.

De verzamelde gegevens over gedrag en uiterlijk en natuurlijk de foto’s worden naderhand in een rapportage samengevat en aan u doorgestuurd.

Fokplannen?

Heeft u er zelf al over nagedacht om uw hond in te zetten voor de fok, dan is deze test verplicht. Natuurlijk moet een hond voordat er mee kan worden gefokt eerst aan de voorwaarden die in het VFR worden gesteld voldoen. Voldoet uw hond aan alle voorwaarden dan wordt door de fokcommissie een foktoelating gegeven, voor 1 of 2 nesten. Deze foktoelating wordt in het clubblad gepubliceerd.

De minimale leeftijd voor deelname is 15 maanden.

De kosten bedragen 50 euro.

Aanmelden kan via een mail aan de coördinator GEKtest.