Er komen eind oktober pups aan. Zet uw wachtlijststatus op inactief als u dan geen pup kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Een pup importeren

Als u een hond (pup) uit het buitenland haalt dient u aan een aantal wettelijk verplichte eisen te voldoen. U moet allereerst een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) aanvragen bij de overheid en vervolgens uw geïmporteerde hond BINNEN TWEE WEKEN na overname van de fokker registreren bij de Raad van Beheer (RvB). Tip: geef bij de buitenlandse fokker/eigenaar van uw toekomstige hond van
tevoren aan dat bij de stamboom ook een “export pedigree” dient te worden afgegeven.

Aanvraag UBN, registratie RvB en afgifte export pedigree

Meer informatie over een hond importeren en het UBN staat hier: informatie van de Rijksoverheid over honden uit het buitenland. Via deze webpagina kunt u ook direct een UBN aanvragen. Vervolgens kunt u op de website van de RvB een persoonlijk account aanmaken als u die nog niet heeft. Dit persoonlijk account heeft u nodig om uw geïmporteerde hond te kunnen registreren.

Voor het registreren van uw geïmporteerde hond kunt u op de homepage van de Raad van Beheerde onder het kopje “kopen, verzorgen en opvoeden van je hond” naar het kopje “stamboom en registratie.” Na aanklikken vindt u de pagina “exporteren en importeren van uw hond” met hierop het onderdeel “importeren van een rashond”: hier vindt u alle benodigde informatie om uw hond correct te registreren. Belangrijk: bij de fokker/eigenaar van uw toekomstige hond dient u van te voren aan te geven dat bij de stamboom ook een “export pedigree” dient te worden afgegeven. Per land staat in dit onderdeel van de webpagina ook aan welke eisen de export pedigree dient te voldoen. Dit behoort tot de taak van de fokker. Zonder deze export pedigree kunt u uw hond niet registreren bij de RvB. Niet elke buitenlandse fokker is hier van op de hoogte en achteraf regelen is beduidend meer werk.

Borg voor medische keuringen

Indien de buitenlandse fokker borg vraagt voor medische keuringen, neem dan voor u deze onderzoeken gaat doen contact op met de Fokcommissie. Zeker als u voornemens bent uw pup in een later stadium voor de fok in te gaan zetten. Niet alle buitenlandse keuringseisen voldoen aan de eisen zoals die door de Raad van Beheer en de EVN gesteld zijn. Als u de keuringen volgens de EVN-eisen laat uitvoeren voldoet u in principe ook aan de eisen zoals in het buitenland gesteld, en voorkomt u dat u extra kosten moet maken om alsnog aan de, door ons en de Raad van Beheer, gestelde voorwaarden te voldoen. In sommige gevallen wordt door de fokker een testset voor het schildklieronderzoek naar u opgestuurd. Wij adviseren daarentegen om een schildklier-testset bij de EVN aan te vragen. De eerste schildkliertest is gratis. Ook dan weet u zeker dat aan de gestelde eisen voldaan wordt. Wij hebben tevens adressen waar het mogelijk is om alle onderdelen van de keuring, indien gewenst, in een keer uit te laten voeren. Houdt u het in eigen handen, controleer dan op de website van de Raad van Beheer of de keurende dierenarts geaccrediteerd is voor deze onderzoeken. Anders worden de uitslagen niet geaccepteerd.

Pupbemiddeling buitenlandse pup

De laatste tijd krijgt de EVN Pupbemiddeling met regelmaat het verzoek van buitenlandse fokkers om mogelijk pups naar Nederland te bemiddelen. Op de website van de EVN en de Facebookpagina zal, indien een buitenlandse fokker zich meldt bij de EVN een mededeling geplaatst worden. Op zich kunnen wij geïnteresseerden met raad en daad bijstaan, maar het geheel blijft een afspraak tussen koper en verkoper aangaande prijs, periode van overdracht van de pup en mogelijk andere randvoorwaarden. Vraag in ieder geval naar een kopie van de stambomen van de ouders van de pup waar u uw oog op heb laten vallen. Wij kunnen, indien gewenst, mogelijk één en ander nakijken voor u. Wij zijn als vereniging echter wel gebonden aan de voor Nederland geldende wet en regelgeving.