Er komen eind oktober pups aan. Zet uw wachtlijststatus op inactief als u dan geen pup kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Formele documenten

Wat er allemaal aan te pas komt bij een rasvereniging…

Op deze pagina vindt u de belangrijkste documenten die tevens de fundamentele basis vormen van onze rasvereniging, de EVN. Klikt u gerust op de titels van onderstaande documenten als u wat meer wilt weten over wat er allemaal komt kijken bij het functioneren van een rasvereniging!

Vragen mag u altijd stellen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) die één keer per jaar gehouden wordt, maar u mag uw vraag ook altijd per e-mail toesturen aan het bestuur.

Rasstandaard Eurasier

EVN Statuten

EVN Huishoudelijk Reglement

VFR 2018 (EVN Fokreglement)

Voorbeeld koopovereenkomst

Deze voorbeeld-koopovereenkomst betreft een CONCEPT-versie. Men dient deze goed te lezen en eventueel naar eigen inzicht aan te vullen/aan te passen volgens het Nederlands recht. De Eurasier Vereniging Nederland is geenszins verantwoordelijk voor de koopovereenkomst tussen fokker en pupkoper. Men is zelf als fokker verantwoordelijk. Deze voorbeeld-koopovereenkomst kan als leidraad gebruikt worden:

Voorbeeld koopovereenkomst