Op 13 april is de jaarlijkse ALV en het Fokkersoverleg. Heeft u zich al aangemeld? Graag tot ziens!

IFEZ

Samenwerking tussen verschillende Eurasier-clubs

De IFEZ is een samenwerking tussen verschillende Eurasier-clubs die zich sterk maken voor het behoud van de gezondheid en het karakter van de Eurasier. Alle clubs die lid zijn van de IFEZ zijn erkend en aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Ze garanderen een verantwoorde manier van fokken. Let u er daarom bij de aankoop van een Eurasier pup op dat uw fokker lid is van één van de bij de IFEZ aangesloten clubs. U zult dan goed worden voorgelicht en er zodoende een hondenleven lang plezier van hebben.

De IFEZ is opgericht in 1996 door de “Zuchtgemeinschaft für Eurasier”, een Duitse Eurasierclub. De IFEZ heeft als doel zoveel mogelijk Eurasierclubs in Europa te verenigen, zodat Eurasiers zullen voldoen aan de hoogst mogelijke fokstandaard.

De bij de IFEZ aangesloten Eurasierclubs wisselen alle voor de fok relevante gegevens betreffende gezondheid, uiterlijk en karakter van de bestaande Eurasier populatie met elkaar uit. Deze informatie wordt opgeslagen in een database die de IFEZ-leden in staat stelt met deze informatie de juiste combinatie  te selecteren voor de fok. Deze IFEZ-database wordt door één van onze vrijwilligers van de commissie Fok en Gezondheid nauwkeurig bijgehouden

IFEZ-Certificaat

Sinds 1999 wordt voor iedere Eurasier, die volgens de regels van de IFEZ is gefokt, een bijzonder certificaat gemaakt. Dit wordt samen met de stamboom aan de pupkoper overhandigd. Op deze wijze wordt aangetoond dat de aangekochte pup aan de hoge kwaliteit van de bij de IFEZ aangesloten verenigingen voldoet.

De kwaliteitsregels

  • Bij de fok ingezette Eurasiers bezitten een door de FCI (waar ook de Nederlandse Raad van Beheer (RVB) bij is aangesloten) erkende stamboom.
  • Een Eurasier wordt gefokt volgens de strenge regels van de IFEZ op het gebied van dierenwelzijn.
  • Ouderdieren zijn door een dierenarts onderzocht op eventueel erfelijke gezondheidsaspecten.
  • Een keurmeester of een daartoe bevoegd en opgeleide vertegenwoordiger van de bij de IFEZ aangesloten Eurasier Club stelt de fokgeschiktheid vast.
  • Dekking vindt plaats nadat op wetenschappelijke basis (via de IFEZ database) is vastgesteld dat de combinatie een goed uitgangspunt biedt voor het fokken van een standaardgetrouwe, gezonde en evenwichtige Eurasier.
  • Eurasiers mogen niet beroepsmatig/commercieel worden gefokt.
  • Fokinspecteurs bezoeken en beoordelen de omstandigheden waaronder ouderdieren en pups worden verzorgd en opgevoed.
  • De pups groeien op in een liefdevolle familiekring en worden zodoende vroegtijdig met mensen en hun omgeving vertrouwt gemaakt.

Bench in principe geen geschikt opvoedingsmiddel, aldus de IFEZ

De bij de IFEZ aangesloten Eurasier Verenigingen zijn tegen het insluiten/buitensluiten of opsluiten van Eurasiers in kleine ruimten, kennels of benches. Problemen in de relatie en opvoeding worden daarmee niet opgelost. Het gebruiken van een bench bij het opvoeden van Eurasiers in huis wordt daarom in principe niet gezien als een geschikt middel.