Komt u op 9 juni naar het EVN-winkeltje tijdens het Eurasierweekend in Ommen? Bestel dan alvast vooruit (kan t/m 26 mei). Dan staat uw bestelling op 9 juni voor u klaar!

Aanmelding EVN Kennismakingstraject

Uw gegevens als deelnemer aan het Kennismakingstraject van de EVN

De EVN biedt u graag een Kennismakingstraject aan: een gelegenheid om met hulp van de Pupinfo kennis te maken met het ras Eurasier, de rasvereniging met haar regels, enkele leden en hun Eurasiers.

Het is bedoeld om u de mogelijkheid te geven het ras Eurasier en onze rasvereniging intensief te leren kennen, voordat u besluit lid te worden en op de wachtlijst te willen komen voor een EVN pup.

Als u besluit daadwerkelijk lid te willen worden, kunt u op uw lidmaatschapsaanvraagformulier ook aangeven dat u op onze wachtlijst voor EVN pups wilt komen te staan.

Tijdens het Kennismakingstraject helpt de Pupinfo u aan een Bezoekadres van een EVN-lid en aan een EVN-wandeling.

De verwerking van de door u verstrekte gegevens zal conform de AVG-voorwaarden plaatsvinden. Uw gegevens dienen voor de Pupinfo om u snel van een relevant bezoekadres en geschikte wandellocaties te voorzien. Daarnaast kunt u optioneel informatie verstrekken over uw wensen en ervaringen. Hiermee kan dan rekening gehouden worden qua keuze van het Bezoekadres. Uw gegevens worden vertrouwelijk doorgegeven aan het EVN-lid waar u op bezoek gaat. Tijdens uw bezoek kan dan heel specifiek op uw situatie ingespeeld worden.

Na een EVN-lid te hebben bezocht en met een EVN-wandeling te hebben meegelopen, heeft u veel relevante informatie over het ras Eurasier kunnen inwinnen. Verder heeft u een beeld kunnen krijgen wat het inhoudt om lid te zijn van onze rasvereniging. U kunt daarna bepalen of u inderdaad een EVN lidmaatschap wilt aanvragen. Als EVN lid kunt u zich vervolgens op de wachtlijst laten plaatsen voor een EVN-pup.
Antwoorden op veel vragen zijn al te vinden op onze website. Daarnaast kunt u veel vragen stellen tijdens uw huisbezoek aan een EVN-lid en tijdens een EVN wandeling. Vragen die u hier al stelt kunnen doorgegeven worden aan degene bij wie u op huisbezoek gaat.
U hoeft dit niet in te vullen, maar u kunt hier als u dat wilt alvast wat informatie over uzelf geven. Denk bijvoorbeeld aan zaken als: uw eerdere ervaring met honden, uw verwachtingen van een Eurasier als huisgenoot, eventuele andere huisdieren bij u thuis, een eventuele voorkeur voor reu of teef, een interesse in zelf een nestje fokken of een reu inzetten als dekreu. Met deze voorinformatie kan de Pupinfo nog gerichter zoeken naar een huisbezoekadres dat aansluit bij uw situatie.

Akkoordverklaringen