Er komen eind oktober pups aan. Zet uw wachtlijststatus op inactief als u dan geen pup kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Wachtlijstprocedure

De wachtlijst

De EVN werkt met een centrale wachtlijst voor mensen die graag een Eurasier pup willen.

Hoe komt u op onze wachtlijst voor een EVN pup? We maken qua stappen voor de duidelijkheid even onderscheid tussen mensen die nog niet lid zijn en mensen die al wel lid zijn van de EVN.

Ik ben nog niet lid maar wil graag op de wachtlijst voor een EVN pup komen

Om op deze wachtlijst te komen dienen een aantal stappen te worden doorlopen:

 • Neem de tijd op het ras te leren kennen door eerst mee te doen aan ons Kennismakingstraject. Lees hier wat het EVN Kennismakingstraject inhoudt en vul als u met ons verder wilt het aanvraagformulier in. Als u liever eerst algemene vragen wilt stellen kunt u ook een e-mail sturen naar de Pupinfo.
 • Als u het formulier inzendt om u aan te melden voor het Kennismakingstraject, neemt de Pupinfo vervolgens contact met u op.
 • U gaat meerdere Eurasiers in levende lijve ontmoeten door een bezoek te brengen aan iemand die al Eurasiers heeft en door met een EVN wandeling mee te wandelen. De Pupinfo helpt u hierbij.
 • De Pupinfo stuurt u na uw huisbezoek en wandeling vervolgens een formulier toe waarmee u het lidmaatschap van de EVN kunt aanvragen.
 • Op dit lidmaatschapsformulier kunt u ook aangeven dat u actief of inactief op de wachtlijst geplaatst wilt worden voor een EVN pup. U vult inactief in als u niet meteen een pup kunt ontvangen maar wel al op de wachtlijst wilt staan. De Pupbemiddeling hoeft dan nog geen contact met u op te nemen.
 • U stuurt het ingevulde lidmaatschapsformulier met uw wachtlijstaanvraag toe aan de ledenadministratie.
 • De ledenadministratie stuurt u vervolgens een wachtlijstcode toe.

Ik ben lid van de EVN en wil (weer) op de wachtlijst voor een EVN pup

Voor bestaande leden is het een kwestie van een e-mail sturen naar de ledenadministratie met het verzoek om (weer) op de wachtlijst geplaatst te worden. Geef daarbij ook aan of u actief of inactief op de wachtlijst wilt komen te staan. U ontvangt dan van de ledenadministratie een nieuwe wachtlijstcode.

Kies voor inactief als u op dit moment nog niet direct een pup kan ontvangen. Zodra u wel in de omstandigheden verkeert om een pup in huis te ontvangen stuurt u de ledenadministratie vervolgens een e-mail waarin u verzoekt om uw status inactief om te zetten naar actief. Vanaf dat moment kan u gebeld worden door de Pupbemiddeling als er een nest EVN pups bemiddeld wordt en u bovenaan de wachtlijst staat.

Tip: als u al een Eurasier heeft en er graag nog een Eurasier pup bij wilt, denk er dan aan om bij de ledenadministratie opnieuw een wachtlijstcode aan te vragen als u die nog niet heeft. Ook als u nu al weet dat u na het overlijden van uw huidige Eurasier waarschijnlijk weer een Eurasier pup wilt, is het aan te raden alvast een nieuwe wachtlijstcode aan te vragen. Vanaf het moment dat u een wachtlijstcode van de ledenadministratie heeft gekregen gaat uw wachttijd weer in voor de nieuwe pup.

Positie

Uw positie op de wachtlijst wordt bepaald door:

 • De inschrijvingsdatum als lid van de EVN (betaaldatum contributie)
 • De datum waarop uw wachtlijstformulier bij het secretariaat/pupbemiddeling binnenkomt
 • De wachtlijstcode
 • De keuze voor een reu of een teef
 • Eventuele eigen andere wensen.

Kortom, wie het langst op de wachtlijst staat voor een pup zal als eerste aan de beurt zijn om door de Pupbemiddeling bemiddeld te kunnen worden als er een nest met EVN pups is.

Houd de ledenadministratie op de hoogte van veranderingen

Als u in de bovenste regionen van de wachtlijst bent beland en mogelijk voor een pup uit het eerstvolgende nest in aanmerking komt, ontvangt u eerst een e-mail met de vraag of u daadwerkelijk een pup kunt ontvangen. Zo ja, dan zal de Pupbemiddeling daarna telefonisch contact met u opnemen.

De EVN vraagt mensen op de wachtlijst dringend om belangrijke veranderingen per e-mail aan de ledenadministratie door te geven, zoals:

 • Een verandering in uw telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Een lange vakantie, waardoor u niet bereikbaar bent voor de Pupbemiddeling
 • Een verhuizing, tijdelijk of permanent
 • Gezinsuitbreiding (baby erbij, andere hond erbij)
 • Veranderingen op het gebied van gezinssamenstelling of werkomstandigheden