Er komen eind oktober pups aan. Zet uw wachtlijststatus op inactief als u dan geen pup kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Eurasier in nood & Herplaatsing

De Eurasier Vereniging Nederland streeft naar het geven van goede voorlichting over de Eurasier, voordat mensen een Eurasier in hun gezin opnemen. Ondanks alle informatie vooraf komt het incidenteel voor dat een Eurasier niet meer bij zijn familie kan blijven en herplaatst zal moeten worden.

Omdat het welzijn van de Eurasier als ras maar ook een Eurasier als individu tot de doelen behoort die de EVN nastreeft, zal de EVN zich maximaal inspannen om deze Eurasier te laten opvangen. Dit kan mogelijk eerst op tijdelijke basis, maar natuurlijk altijd met het doel om een permanente nieuwe baas te zoeken.

Noodfonds

De kosten die ontstaan door tijdelijke opvang en begeleiding van de herplaatsing, zijn in principe voor rekening van de eigenaar. De EVN berekent voor de herplaatsing van een Eurasier minimaal een vast bedrag van € 75. Daarnaast worden alle overige te maken kosten, zoals voor tijdelijke opvang van de hond, een gezondheidsonderzoek en/of vervoer van de hond (indien niet door eigenaar zelf), aan de eigenaar doorberekend.

Wanneer de eigenaar deze kosten niet kan dragen of indien de herplaatsing door een overmachtsituatie ontstaat, of wanneer de kosten niet kunnen worden geïnd, kan een beroep op het Eurasier Noodfonds worden gedaan. Bij overmacht kan worden gedacht aan financieel onvermogen eigenaar, overlijden van de eigenaar of langdurige opname van de eigenaar in een verpleeginrichting, enzovoort.

Als lid van de EVN draagt u jaarlijks een klein bedrag aan het noodfonds bij. Dit is inbegrepen in de contributie. De penningmeester van de EVN stort dit bedrag jaarlijks op een daarvoor bestemde rekening, van het Eurasier Noodfonds.

Contact

Mocht u belangstelling hebben om een Eurasier in nood een frisse start te geven, of om als tijdelijk opvangadres te dienen, neem dan contact op met Eurasier in nood.