Er komen eind oktober pups aan. Zet uw wachtlijststatus op inactief als u dan geen pup kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Medische keuring & Borg

Als u een Eurasier pup via de EVN koopt dan betaalt u bovenop de aankoopsom nog een borg. Op dit moment is dat € 400,- (vierhonderd euro). Dit bedrag wordt gestort in het “Borgfonds”. U krijgt dit bedrag terug als u van uw hond de uitslagen van de medische keuring, te weten het onderzoek op Patella Luxatie, Heupdysplasie, erfelijke oogafwijkingen (ECVO) en een schildklieronderzoek, aan de EVN heeft teruggestuurd. Op deze manier proberen we de nieuwe eigenaren te stimuleren de bovengenoemde onderzoeken te doen, voor zichzelf en het welzijn van de individuele hond, alsook voor het behouden van de gezondheid van het ras.

De minimale leeftijd waarop deze gezondheidsonderzoeken mogen worden gedaan is verschillend, maar ze kunnen in ieder geval allemaal vanaf de minimale leeftijd van 15 maanden.

Waarom borg?

Het spreekt vanzelf dat honden die voor de fok worden gebruikt gezond moeten zijn. Maar niet alleen de gezondheid van de honden die voor de fok worden gebruikt is belangrijk voor de Eurasier. Wat misschien wel even belangrijk is, is dat we als rasvereniging weten of ook de nestgenoten van een hond waarmee gefokt wordt gezond zijn. Hoe meer er bekend is, hoe meer inzicht men heeft, hoe beter dus!
Ook al bent u niet van plan om uw hond in te zetten voor de fok, dan is het voor u zelf prettig te weten dat uw hond gezond is. Maar het is ook belangrijk of u weet dat uw hond wel een afwijking heeft. Hoe vroeger u namelijk ontdekt wat er aan de hand is, hoe sneller en beter u rekening ermee kunt houden en op deze manier uw hond eventueel onnodige pijn of ongenoegen te besparen.

Kortom: De borg geeft een extra stimulans om meer te weten te komen over de gezondheid van uw hond en op die manier een extra bijdrage te leveren aan het gezond houden van ons prachtige ras!

De kosten die u maakt voor deze onderzoeken krijgt u (tot € 400) terug van de aanvankelijke aanschafprijs.
NB Mocht u uw hond niet willen laten keuren, dan vervalt het borgbedrag na 3 jaar aan de EVN.

De medische keuring

De keuring is een medisch onderzoek uiteenvallend in 4 gedeelten:

  1. Patella Luxatie onderzoek
  2. HD-röntgen onderzoek,
  3. Onderzoek op erfelijke oogafwijkingen
  4. Een schildklieronderzoek

Om al deze onderzoeken te kunnen doen, dient u eerst een account aan te maken via de site van de Raad van Beheer.

1. Patella Luxatie

Patella Luxatie (PL) is een erfelijke afwijking en betekent “dislocatie van de knieschijf”.
Klik hier voor meer informatie over het onderzoek op patella luxatie
Dit onderzoek moet worden uitgevoerd voorafgaand aan de röntgenopnamen voor Heupdysplasie!
LET OP: De hond mag dus nog niet onder narcose zijn!

2. Heupdysplasie

Heupdysplasie (HD) is een afwijking in het heupgewricht van de hond waardoor deze moeilijk kan gaan lopen en erg veel pijn kan hebben.
Klik hier voor meer informatie over het onderzoek op Heupdysplasie:
De röntgenfoto’s dienen officieel te worden uitgevoerd, d.w.z door een arts die werkt volgens protocollen van de RVB. De genomen foto’s worden vervolgens door hem ter beoordeling verzonden aan de Raad van Beheer. De uitslag ontvangt u normaal gesproken binnen een week per mail.
De door de RvB gegeven beoordeling is een beoordeling naar een internationaal geldende FCI code *. Hierdoor kan men de uitslagen van verschillende landen die volgens deze code werken vergelijken.

* FCI= Federation Cynologique Internationale

Hoe gaat het in zijn werk?

De bedoeling is dat de hond op zijn rug, volkomen stil ligt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een soort “bak” waarin uw hond eventueel met uw hulp op zijn rug wordt gelegd en kan worden gefixeerd. De achterpoten worden recht naar achteren getrokken. Soms kan een narcose noodzakelijk zijn.

3. Oogonderzoek

Ook bij de Eurasier komen oogafwijkingen voor.
Voor meer informatie over het onderzoek naar oogafwijkingen klik hier.

Het onderzoek

Vlak voordat de hond wordt onderzocht wordt er een vloeistof in het oog gedruppeld. Daarna worden met een lampje en een soort van vergrootglas de ogen onderzocht. U krijgt een ECVO formulier mee waarop staat aangegeven wat de bevindingen zijn van deze oogspecialist. Meestal krijgt u twee afschriften/doordrukken mee. Een exemplaar kunt u zelf behouden.

4. Het Schildklieronderzoek

Meer informatie over het schildklieronderzoek vindt u hier.
U kunt hier een onderzoekspakketje aanvragen. Zorg ervoor dat u minstens 3 weken voordat u de afspraak met de dierenarts maakt dit hebt gedaan, zodat u het tijdig in huis heeft.
LET OP: als u bloed wilt laten afnemen voor het schildklieronderzoek op dezelfde dag als ook de onderzoeken op Patella Luxatie, HD en oogonderzoek gedaan worden, zorg er dan voor dat het bloed als eerste wordt afgenomen, daarna het Patella Luxatie onderzoek en pas later het oogonderzoek en de foto’s voor de HD (dit vanwege de eventuele narcose in de invloed die dit heeft op schildklierwaarden in het bloed).

De uitslagen

Wanneer u alle uitslagen van het HD, het Patella Luxatie en het ECVO oogonderzoek en het schildklieronderzoek in huis heeft, dient u deze tegelijkertijd digitaal door te geven aan de EVN via het mailadres van de gezondheidsdata.
Vergeet u niet de tenaamstelling en uw bankrekeningnummer door te geven?
Mocht u de kopieën niet kunnen digitaliseren, neem dan even contact op met de commissie fok en gezondheid. (zie clubblad en website voor telefoonnummers)

Borg terugkrijgen

Als alle resultaten bekend zijn krijgt U de aan de EVN betaalde borg terug.

Pup uit het buitenland

Als uw pup uit Duitsland komt is het vaak zo dat u de borg aan een Duitse fokker heeft betaald, die deze borg in het daartoe bestemde fonds voor de Duitse vereniging heeft gestort of in eigen beheer heeft. Het is afhankelijk van de Duitse vereniging hoe u uw borg terug kunt krijgen. Hiervoor kunt u het best contact opnemen met de betreffende fokker of vereniging. De EVN kan u hier eventueel behulpzaam bij zijn. Stuurt u de uitslagen svp ook door aan de EVN?

NHSB nummer

Misschien heeft uw pup, bijvoorbeeld bij een pup uit het buitenland, nog geen officieel NHSB-nummer, dan moet dit eerst worden aangevraagd bij de RvB alvorens u in Nederland de medische keuringen kunt laten doen. Dat doet u hier.

Waar kunt u terecht voor deze onderzoeken?

Niet iedere dierenarts kan deze specialistische onderzoeken uitvoeren. Vaak kunt u dus niet voor alle onderzoeken bij uw eigen dierenarts terecht. Het zou voor uw Eurasier en uzelf prettig zijn, als al deze onderzoeken op 1 dag zouden kunnen worden uitgevoerd bij dezelfde dierenkliniek. Helaas is dit dus niet altijd mogelijk.
Er zijn maar een paar dierenklinieken in het land die genoeg specialisten “in huis” hebben om al deze onderzoeken uit te voeren volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer. En dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat deze verschillende specialisten niet op dezelfde dag aanwezig zijn in die kliniek.
Binnen de EVN kunt u aan meer informatie en eventueel adressen komen over de medische keuring, neem hierover contact op met de commissie fok en gezondheid of vraag er eens naar tijdens een wandeling. Dan krijgt u ervaringen uit de eerste hand.
Ook op de site van de Raad van Beheer kunt u het adres van een dierenarts bij u in de buurt vinden die voor deze onderzoeken bevoegd is.

Hier kunt u selecteren op bijv. Patella luxatie, HD, ECVO oogonderzoek en een plaatsnaam.
Het schildklieronderzoek kan in principe bij iedere dierenarts worden uitgevoerd die bloed kan afnemen en serum kan maken. Meestal is dit dus ook uw eigen dierenarts.
Wij raden u wel aan om van te voren informatie informatie in te winnen over de prijzen die er voor de onderzoeken gevraagd worden. Er zijn hier grote verschillen tussen dus het loont vaak de moeite om rond te bellen en misschien iets verder te rijden voor de onderzoeken.

Belangrijk

Vergeet niet de officiële stamboompapieren/registratiebewijs van de hond mee te nemen naar de dierenarts. Hierop staat namelijk het stamboomnummer. Dit nummer heeft de dierenarts nodig ter identificatie, het wordt afgedrukt op de foto’s die worden opgestuurd naar de Raad van Beheer.