Op 13 april is de jaarlijkse ALV en het Fokkersoverleg. Heeft u zich al aangemeld? Graag tot ziens!

EVN sponsor

Butternut Box

EVN sponsor Butternut Box

Een nieuwtje van iets wat lange tijd weg geweest is maar vanaf heden weer geïntroduceerd wordt, een sponsor voor de vereniging. Deze sponsor “Butternut Box” zal onzichtbaar zijn met een financiële input, de clubkas ontvangt € 500,= in 2024 en uiteraard ook zichtbaar en wel in de vorm van advertenties in ons clubblad, waar u als lid korting mee kunt ontvangen.

EVN sponsor Butternut
De foto’s op deze pagina zijn niet door de sponsor gecreëerd, maar slechts ter illustratie. Foto’s van Eurasiers zijn gebruikt met toestemming van de hondeneigenaren en zij hebben hier niets voor ontvangen.

Iets waar we ook mee bezig zijn is de fysieke aanwezigheid van “Butternut Box” tijdens het EVN Eurasierweekend in juni maar daarover later meer.

Via deze link kunt u informatie over deze sponsor vinden en een korting claimen: www.butternutbox.com/Eurasier

Disclaimer

Het EVN bestuur verklaart hierbij dat zij geen enkele persoonlijke band met de sponsor Butternut Box heeft en doet geen beweringen dat het verstrekte voer het enige goede voer is voor uw hond. Met deze samenwerking zal de sponsor geen invloed op de beleidsvoering van de EVN hebben. De gebruikte foto’s in ons clubblad zijn aangeleverd door de commissie Media & Communicatie met goedkeuring van de hondeneigenaren. De EVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problematiek, schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of producten. Gebruikers wordt geadviseerd om zelfstandig onderzoek te verrichten.