Aanvraag EVN Aspirant Lidmaatschap

Uw gegevens als aspirant-lid

Het door u aan te vragen Aspirant Lidmaatschap van de EVN is gratis. Het is bedoeld om u de mogelijkheid te geven het ras Eurasier intensief te leren kennen, voordat u besluit definitief lid te worden. Dit doen we door u een Bezoekadres van een EVN-lid voor te stellen en een EVN-wandeling te laten bijwonen.

De verwerking van de door u verstrekte gegevens zal conform de AVG-voorwaarden plaatsvinden. Uw gegevens dienen voor de Pupinfo om u snel van een relevant bezoekadres en geschikte wandellocaties te voorzien. Daarnaast kunt u optioneel informatie verstrekken over uw wensen en ervaringen. Hiermee kan dan rekening gehouden worden qua keuze van het Bezoekadres. Uw gegevens worden vertrouwelijk doorgegeven aan het EVN-lid waar u op bezoek gaat. Tijdens uw bezoek kan dan heel specifiek op uw situatie ingespeeld worden.

Na een EVN-lid te hebben bezocht en met een EVN-wandeling te hebben meegelopen, heeft u veel relevante informatie over het ras Eurasier kunnen inwinnen. U kunt daarna bepalen of u na uw gratis Aspirant Lidmaatschap een betaald, definitief EVN lidmaatschap wilt aanvragen. Als definitief lid kunt u zich als u dat wenst op de wachtlijst laten plaatsen voor een EVN-pup.
Antwoorden op veel vragen zijn al te vinden op onze website. Daarnaast kunt u veel vragen stellen tijdens uw huisbezoek aan een EVN-lid en tijdens een EVN wandeling. Vragen die u hier al stelt kunnen doorgegeven worden aan degene bij wie u op huisbezoek gaat.
U hoeft dit niet in te vullen, maar u kunt hier als u dat wilt alvast wat informatie over uzelf geven. Denk bijvoorbeeld aan zaken als: uw eerdere ervaring met honden, uw verwachtingen van een Eurasier als huisgenoot, eventuele andere huisdieren bij u thuis, een eventuele voorkeur voor reu of teef, een interesse in zelf een nestje fokken of een reu inzetten als dekreu. Met deze voorinformatie kan de pupinfo nog gerichter zoeken naar een huisbezoekadres dat aansluit bij uw situatie.

Akkoordverklaringen