Er komen eind oktober pups aan. Zet uw wachtlijststatus op inactief als u dan geen pup kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Gehouden enquête over Eurasierweekend 2024

Na het Eurasierweekend met de kampioenschapsclubmatch heb ik een enquête verstuurd naar alle deelnemende exposanten. Ik wilde eens polsen hoe zij het weekend ervaren hebben, wat verbeterd kan worden en wat we niet mogen laten verdwijnen.

Het was de eerste keer dat ik in functie aanwezig was tijdens het weekend en ik was dus heel benieuwd.

De vragen in de enquête hadden alleen betrekking op hoe alles georganiseerd was tijdens het hele weekend, de show, activiteiten, de locatie, winkel etcetera, niet op de officiële keuringselementen en andere EVN-zaken.

Men kon de vragen beoordelen met een cijfer 1 tot 5

1 slecht 2 matig 3 goed 4 zeer goed 5 uitmuntend

Het gemiddelde beoordelingscijfer kwam uit op een 4.5

Uiteraard zijn wij (organisatie en bestuur) hier heel blij mee en zullen zeker ons best doen om in een volgende editie dit minimaal te evenaren en de feedback daar waar mogelijk in te vullen. Denk aan eet- en drinkvoorziening inclusief vuilnisbakken in de omgeving van het showveld en het beschikbaar maken van een hand-out weekendprogamma.

Hartelijk dank namens een zeer tevreden 

Stefanie

Commissie Activiteiten, Media en Communicatie