Er komen eind oktober pups aan. Zet uw wachtlijststatus op inactief als u dan geen pup kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Fokker Special Gezondheid 2022

De Raad van Beheer (RvB) geeft regelmatig een nieuwsbrief Raadar uit. In Oktober 2022 is een speciale editie uitgebracht voor fokkers van rashonden: de Raadar Fokker Special Gezondheid 2022.

Deze Raadar Fokker Special Gezondheid 2022 is dus ook voor hobbyfokkers van het hondenras Eurasier bedoeld. Daarom plaatst de Eurasier Vereniging Nederland hieronder graag de e-mail die de Raad van Beheer heeft gestuurd naar geïnteresseerden met een link naar deze Fokker Special:

Aan alle fokkers
van stamboomhonden 


Beste heer, mevrouw, 

Als fokker van stamboomhonden ben je waarschijnlijk bekend met onze maandelijkse nieuwsbrief Raadar. Hierin staat informatie over het houden van honden. We kunnen ons voorstellen dat je als fokker ook graag items wil lezen die specifiek over fokken gaan.

Daarvoor brengen we deze Raadar Fokker Special uit met informatie toegesneden op fokkers. Alle fokkers met een account op onze website ontvangen deze standaard.

Deze Fokker Special heeft als thema ‘Gezondheid’. 
Hierin onder andere: 

  • Resultaten fokkersenquête over ervaringen dierenartsenhulp bij spoedbehandeling
  • Protocollen hartonderzoek
  • Kennis Tour sessie over HD, ED en patella luxatie
  • Nulmeting brachycefale rassen
  • BAER-test doofheid
  • Training BOAS-test dierenartsen
  • Fertiliteitsbegeleiding van de teef


Wij wensen je veel leesplezier toe met deze Fokker Special! 

Klik hier voor de Raadar Fokker Special Gezondheid 2022
 
Met vriendelijke groet, 

Rony Doedijns | Directeur
……………………………………………………………….
Raad van Beheer – houden van honden
 
T 020 664 44 71 | [email protected] | www.houdenvanhonden.nl