Er komen eind oktober pups aan. Zet uw wachtlijststatus op inactief als u dan geen pup kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected].

EVN Eurasierweekend: GEK-test 2023 (al geweest)

Geachte leden van de EVN,

Tijdens het 30-jarig-lustrum-Eurasierweekend zal op zaterdag 10 juni 2023 wederom de gebruikelijke GEK-test georganiseerd worden. Deelnemers kunnen zich aanmelden met de volledige naam van hun hond op [email protected] .

Er is in principe plaats voor maximaal 10 honden en deelname geschiedt op volgorde van inschrijving (update d.d. 28 maart 17:45h: er zijn nog twee plaatsen beschikbaar). Als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, kunt u aangeven of u op een reservelijst geplaatst wilt worden.

De keurmeester voor het gedragsdeel is mevrouw Caya Krijnse Locker en voor het exterieurdeel mevrouw Wilma Roem.

Sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 mei 2023 en de inschrijfkosten á €50,- dienen dan ook naar de penningmeester overgemaakt te zijn op NL 91 INGB 0003082982 t.n.v. Eurasier Vereniging Nederland o.v.v deelname GEK-test en de naam van de deelnemende hond.