Komt u op 9 juni naar het EVN-winkeltje tijdens het Eurasierweekend in Ommen? Bestel dan alvast vooruit (kan t/m 26 mei). Dan staat uw bestelling op 9 juni voor u klaar!

Bestuursmededelingen n.a.v. ALV en Fokkersoverleg 13 april 2024

ALV: ontzegging lidmaatschap

Tijdens de ALV van 13 april jongstleden in Woudenberg heeft een meerderheid van de aanwezige leden zich middels een anonieme stemming achter het besluit van het bestuur geschaard om een fokker het lidmaatschap van de vereniging te ontzeggen. Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat de fokker een dekking buiten de regels van het Verenigings Fok Reglement (VFR) heeft laten plaatsvinden.

Fokkersoverleg: aanpassing VFR

De Raad van Beheer (RvB) heeft per 1 januari 2024 het nieuwe format VFR in werking laten treden. Er is sprake van een overgangsperiode van 2 jaar (zie ook https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/VFR/). Alle rasverenigingen in Nederland dienen voor 1 januari 2026 hun door de eigen leden en door de RvB goed bevonden versie van hun VFR te hebben ingediend bij de RvB.

Tijdens het fokkersoverleg van 13 april jongstleden is er een commissie samengesteld van leden die zich gaan buigen over het aanpassen van ons huidige VFR. 

Het VFR format is door de RvB opgesteld en op een aantal punten door de verenigingen zelf naar eigen inbreng aan te vullen. 

Wat de RvB aan regels heeft gesteld dient te worden nageleefd, hier mag niets aan veranderd worden.

Voor onze vereniging gaan een 5-tal leden zich hierover beraden:

  • Mevrouw Fiona Iedema
  • Mevrouw Karien Dieleman
  • Mevrouw Mirjam Velthoen
  • Mevrouw Marlies Derkzen
  • De heer Paul Spoelder

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

P.S.: Volgend jaar is er een ALV op zaterdag 12 april 2025 gepland.