Op 13 april is de jaarlijkse ALV en het Fokkersoverleg. Heeft u zich al aangemeld? Graag tot ziens!

Bestuurlijke mededeling in het kader van gecontroleerde fok

De doelstelling van de Eurasier Vereniging Nederland is het in standhouden en verbeteren van het ras de Eurasier, door middel van gecontroleerde fok.

Daarom willen wij dat alle leden zich ervan bewust zijn dat:

“Een eigenaar van een loopse teef te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen hond is.

Enige interactie met een reu, lees dekking, wordt dan ook niet toegestaan, zonder dat er een positief advies is voor een combinatie van de commissie Fok en Gezondheid”

Mocht er toch een dekking plaatsvinden zonder voorafgaand positief advies, dient er onmiddellijk contact te worden opgenomen met de dierenarts om de eventuele zwangerschap te beëindigen.

Indien de ongeplande dekking toch resulteert in een dracht, zal het bestuur overgaan tot sancties, bijvoorbeeld stopzetten van het lidmaatschap, en heeft het bestuur de mogelijkheid tot het aangeven van deze dekking bij het tuchtcollege van de Raad van Beheer.

Daarnaast geldt het volgende:

  • Voor wandelingen die georganiseerd worden door de EVN geldt dat deze voor loopse teven niet toegankelijk zijn. Dit om de algehele sfeer van de wandeling niet te laten bepalen door hitsige reuen en door eigenaren, die hun reuen en teven in toom moeten houden.
  • Voor alle activiteiten georganiseerd door de EVN dient men voorgaande regels in acht te nemen. NB: Loopse teven mogen deelnemen volgens het showreglement van de organisatoren, op door de Raad van Beheer erkende shows (bron: FCI Buitengewone Algemene Vergadering in Brussel op 15 augustus 2018).

Het bestuur