Komt u op 9 juni naar het EVN-winkeltje tijdens het Eurasierweekend in Ommen? Bestel dan alvast vooruit (kan t/m 26 mei). Dan staat uw bestelling op 9 juni voor u klaar!

ALV en Fokkersoverleg 2024 (al voorbij)

Dagindeling zaterdag 13 april 2024

Aanmeldingen graag per e-mail naar [email protected].

10:00 uur: ALV (zie agenda)
12:00 uur: EVN wandeling boswachterij Austerlitz
14:00 uur: Fokkersoverleg (zie agenda)

Locatie ALV en Fokkersoverleg

Sportcafé, zalen- & sportcentrum “De Camp
Bosrand 15-17
3931 AP Woudenberg

Lunch is weer inclusief.

Agenda ALV

Hierbij de agenda voor de ALV op 13 April 2024 in Woudenberg.
Door omstandigheden ontvangt u deze iets verlaat onze excuses hiervoor.

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen Vacatures
 3. Notulen ALV 2023 ter goedkeuring
 4. Jaarverslag Algemeen en Financieel
 5. Verslag Kascommissie
 6. Instellen nieuwe Kascommissie
 7. Begroting 2024
 8. Stemming bezwaar fam. Bettink na royement als gevolg van fok buiten het VFR
 9. Verkiezing: Luit Huisman, herkiesbaar
 10. Vaststellen pupprijs en borg
 11. Rondvraag en sluiting

Vriendelijke groet en graag tot op de ALV,

Het Bestuur

Agenda Fokkersoverleg

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Format VFR Raad van Beheer
 4. WVTTK
 5. Rondvraag

Verduidelijking punt 3

De Raad van Beheer verwacht van alle rasverenigingen dat zij voor 01-01-2026 hun versie van het Verenigings Fok Reglement (VFR) aangepast en ingediend te hebben, zoals dit binnen het format geplaatst zou moeten worden. In dit format zijn een aantal onderdelen van onderwerpen welke door de rasvereniging zelf naar behoefte ingevuld dienen te worden.

De leden van de EVN zullen dus gezamenlijk moeten bepalen of deze gegevens uit het huidige VFR overgenomen dienen te worden of aanpassing verdienen. 1 Januari 2026 lijkt ver weg, maar aanpassing en goedkeuring zal volgens het Huishoudelijk Reglement plaats moeten vinden.

Het is niet de insteek om op dit fokkersoverleg tot een pasklaar verhaal te komen, maar om in grote lijnen die punten vast te leggen welke aandacht dan wel aanpassing verdienen. Deze punten kunnen dan door een, zo mogelijk tijdens dit fokkersoverleg, samen te stellen werkgroep uitgewerkt worden. Het zijn de leden die het VFR bepalen!

Wilt u zich vast op de hoogte stellen? Het format is te vinden op de website van de Raad van Beheer. Op de startpagina staat rechtsboven al een link : Foknormen (voorheen normenmatrix genoemd). Onderaan deze pagina staan linkjes naar veelgestelde vragen over de foknormen en een leeswijzer foknormen.

Indien gewenst kunt u al een vergelijk maken met het huidige EVN VFR 2018 welke te vinden is op de EVN website onder FORMELE DOCUMENTEN.

Met vriendelijke groet en graag tot op het fokkersoverleg,

Commissie Fok en Gezondheid