EVN Fokkersoverleg en ALV 24 september 2022

Vanuit uit het bestuur en de Fokcie, is de volgende melding gemaakt:

Fokkersoverleg en ALV op zaterdag 24 september.

Sport en Zalencentrum De Camp

Bosrand 15-17

3931 AP Woudenberg

Fokkersoverleg agenda, starttijd: 10.00 uur

Onderstaande punten zijn uit vorige vergaderingen naar voren gekomen. Laat van te voren uw gedachten hier overheen gaan ter voorbereiding op het overleg.

 • VFR
  • Uitzonderingen schildklierafwijkingen?
  • Uitzonderingen oogafwijkingen?
  • Andere naam voor dektoestemming
  • Borg onderzoeken (bijvoorbeeld patella, ECVO)
 • Noodfonds
  • Wanneer kunnen fokkers aanspraak maken op het noodfonds?
  • Wat valt wel en wat valt niet onder het noodfonds?
  • Hoe wordt dit noodfonds gevuld? Alleen door fokkers? Door alle leden?
 • Fokkers voor fokkers
  • Delen van materialen, zoals werpkist?
  • App-groep?
  • Wie wil dit organiseren?

Voor deelname aan het fokkersoverleg graag aanmelden voor 7 september op het mailadres [email protected]

Wandeling van 12.00 uur tot 13.00 uur

13.00uur Lunch, aangeboden door de vereniging

ALV 2022 agenda, starttijd: 13.30 uur

 • Opening door de voorzitter
 • Ingekomen stukken
 • Mededelingen, vacatures, verkiezing, aftredend en niet herkiesbaar: John Stegman Het bestuur stelt Peter Neyzen voor als bestuurslid Fok en Gezondheid.
 • Notulen ALV 2021 ter goedkeuring
 • Jaarverslag Algemeen en Financieel
 • Verslag Kascommissie
 • Instellen nieuwe Kascommissie
 • Begroting 2022
 • Vaststellen pupprijs en borg
 • Clubmatch 10-11 juni 2023, 30 jarig jubileum
 • Rondvraag en sluiting

Graag aanmelden voor 7 september op het mailadres [email protected]